Συνεργάτες

Η επιτυχία της εταιρίας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο πνεύμα εξωστρέφειας που τη διαπνέει. Η Επέκτασις Πληροφορική έχει αναπτύξει συνεργασίες με όλες τις καταξιωμένες εταιρείες του χώρου, προωθώντας και υποστηρίζοντας τις λύσεις τους: