Εγκατάσταση και Υποστήριξη Δικτύων

Η Επέκτασις Πληροφορική αναλαμβάνει όλες τις εργασίες που αφορούν το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, την παραμετροποίηση και την υποστήριξη του δικτύου σας.

Σας παρέχουμε μία αξιόπιστη και ασφαλή δικτυακή υποδομή, η οποία αξιοποιεί πλήρως τον μηχανογραφικό εξοπλισμό της επιχείρησης σας και υποστηρίζει το πληροφοριακό σας σύστημα.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Μελέτη και σχεδιασμό δικτύου
  • Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Server
  • Εγκατάσταση και ρυθμίσεις Η/Υ και περιφερειακών
  • Ρυθμίσεις χρηστών στο δίκτυο
  • Υπηρεσίες ασφάλειας δικτύου
  • Λύσεις VPN και Remote Connection
  • Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών
  • Συντήρηση δικτύου