Προγράμματα H.R.

Atlantis Payroll
Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της μισθοδοσίας και άλλων στοιχείων των εργαζομένων, πλήρως ενσωματωμένο στο Atlantis E.R.P.

Atlantis Entry Payroll
Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της μισθοδοσίας και άλλων στοιχείων των εργαζομένων, πλήρως ενσωματωμένο στο Atlantis Entry E.R.P.