Οργάνωση Αποθήκης

 

Depo 1Step
Σύστημα Διαχείρισης Αποθεμάτων με Φορητά Τερματικά

 

Εξοπλισμός

 • Φορητά Τερματικά με Ενσωματωμένο Barcode Scanner
 • Ασύρματες Κεραίες στους χώρους όπου εκτελούνται διαδικασίες με τα Φορητά Τερματικά
 • Θερμικός Εκτυπωτής Ετικετών

 

Περιγραφή

Ο χρήστης του φορητού τερματικού σκανάρει το barcode του είδους ώστε, ανάλογα με την διαδικασία, είτε να καταχωρήσει την αντίστοιχη ποσότητα, είτε να επιβεβαιώσει την προτεινόμενη ποσότητα του συστήματος. Ο χρήστης μπορεί επιπλέον να καταχωρεί παρτίδες παραγωγής, ημερομηνίες λήξης, serial numbers, καθώς και άλλα ειδικά παραμετροποιημένα πεδία ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης (2η μονάδα μέτρησης, ποιότητα, κ.α.)

 

Διαδικασίες

 • Παραλαβή:  Ο χρήστης του φορητού τερματικού σκανάρει το barcode του είδους και καταχωρεί την ποσότητα που παραλαμβάνει. Στην περίπτωση που κάποιο είδος δεν έχει barcode μπορεί να γίνει αναζήτηση τους είδους με μέρος της περιγραφής ή του κωδικού. Η παραλαβή μπορεί να συσχετιστεί με μία παραγγελία προς προμηθευτή ώστε στη συνέχεια να βρεθούν και να εκτυπωθούν τυχόν διαφορές. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργείται το παραστατικό στο Σύστημα E.R.P. της επιχείρησης και ενημερώνονται τα αποθέματα.
 • Εκτέλεση Παραγγελίας / Φόρτωση Εμπορευμάτων: Ο χρήστης επιλέγει στο φορητό τερματικό ένα είδος από μια λίστα με τα είδη της παραγγελίας. Το σύστημα προτείνει την ποσότητα προς συλλογή και ο χρήστης επιβεβαιώνει το είδος σκανάροντας το barcode. Κατά την φόρτωση μπορεί να σκανάρεται και ένα barcode κιβωτίου / παλέτας ώστε στο τέλος να εκτυπώνεται packing list ή/και ετικέτες.
 • Απογραφές: Ο χρήστης του φορητού τερματικού σκανάρει το barcode του είδους και καταχωρεί την ποσότητα που έχει μετρήσει. Στην περίπτωση που κάποιο είδος δεν έχει barcode μπορεί να γίνει αναζήτηση τους είδους με μέρος της περιγραφής ή του κωδικού. Δίνεται η δυνατότητα ελέγχου και εκτύπωσης των διαφορών της απογραφής.
 • Αντιστοίχηση Barcode με Είδη
 • Εκτύπωση Ετικετών Ειδών

 

Πλεονεκτήματα

 • Χαμηλό Κόστος: Οικονομική λύση με χαμηλό κόστος αρχικής εγκατάστασης
 • Αξιοπιστία: Αξιόπιστες διαδικασίες μεταφοράς δεδομένων και εξάλειψη ανθρώπινων λαθών
 • Απλοποίηση Διαδικασιών: Απλές διαδικασίες που δεν απαιτούν εξειδικευμένες γνωσεις και δε χρειάζονται ιδιαίτερη εκπαίδευση. Κάθε χρήστης γίνεται άμεσα παραγωγικός
 • Ταχύτητα: Οι έλεγχοι και οι αναζητήσεις των barcode γίνονται στον server με αποτέλεσμα οι λειτουργίες στο φορητό τερματικό να είναι πολύ γρήγορες, ανεξάρτητα από το πλήθος των ειδών
 • Real Time Διαδικασίες: Τα δεδομένα διαβάζονται απευθείας από την βάση δεδομένων του ERP, χωρίς την ανάγκη για συγχρονισμό ή φόρτωση δεδομένων στο φορητό τερματικό
 • Συνδεσιμότητα: Έτοιμη διασύνδεση με το Σύστημα E.R.P. της επιχείρησης
 • Συμβατότητα: Συμβατό με τις ανάγκες της πλειοψηφίας των Ελληνικών επιχειρήσεων
 • Επεκτασιμότητα: Δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης διαδικασιών ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης