Λιανική

Η Επέκτασις Πληροφορική παρέχει εξειδικευμένες λύσεις για τις ανάγκες των καταστημάτων λιανικής πώλησης. Οι λύσεις αυτές απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις λιανικής της ελληνικής αγοράς, ανεξαρτήτου μεγέθους και τομέα ενασχόλησης.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει όλες τις εργασίες που αφορούν την εγκατάσταση και παραμετροποίηση της εφαρμογής λιανικής πώλησης, καθώς και την πλήρη ενσωμάτωση της στο πρόγραμμα E.R.P. της επιχείρησης σας.