Δραστηριότητα

Η Επέκτασις Πληροφορική δραστηριοποιείται στους περισσότερους από τους κύριους τομείς της πληροφορικής βιομηχανίας, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις στα εξής αντικείμενα:

 • Οργάνωση εμπορικού κυκλώματος
 • Μηχανογράφηση λογιστηρίου
 • Οργάνωση αποθήκης
 • Προώθηση πωλήσεων
 • Οργάνωση παραγωγής / κοστολόγηση
 • Οργάνωση ανθρώπινων πόρων

Η εταιρία έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει με επιτυχία έργα πληροφοριακών συστημάτων που αποτελούνται από τα παρακάτω επιμέρους υποσυστήματα λογισμικού:

 • Λογισμικό σύστημα ERP (διαχείριση επιχειρησιακών πόρων)
  • Πελάτες, προμηθευτές, πωλήσεις, αγορές, αποθήκη, εισπράξεις, αξιόγραφα, παραγωγή, BI, κοστολόγηση, λογιστική, πάγια, μισθοδοσία, κλπ.
 • Λογισμικό σύστημα WMS (διαχείριση αποθήκης)
  • Παραλαβές, αποθέσεις, ενδοδιακινήσεις, παραγγελιοληψία, απογραφές, ιχνηλασιμότητα, κλπ.
 • Λογισμικό σύστημα CRM (διαχείριση σχέσεων με πελάτες)
  • Διαχείριση ευκαιριών πώλησης, οργάνωση πωλητών, μαζικές ενέργειες, καμπάνιες, κλπ.
 • Λογισμικό σύστημα DMS (ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων)
 • Σύστημα εντατικής λιανικής
 • Φορητή παραγγελιοληψία πωλητών
 • Σύστημα εστίασης
 • Internet (εταιρική παρουσίαση, ecommerce, b2b – b2c, σύνδεση με κοινωνικά δίκτυα, SEO, φιλοξενία στο cloud, κλπ)
 • Διαχείριση στόλου οχημάτων
 • Ανάπτυξη custom εφαρμογών προσαρμοσμένες στις προσωποποιημένες ανάγκες του πελάτη (cash flow, διαχείριση έργων, android applications, κλπ)

καθώς και μηχανογραφικού εξοπλισμού / υποδομών:

 • Server (on premise – cloud)
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
 • Περιφερειακά (εκτυπωτές, σαρωτές, κλπ)
 • Δικτυακά (switch, router, firewall, access points, …)
 • Δομημένη καλωδίωση (εξοπλισμός rack, εγκατάσταση – τερματισμοί καλωδίωσης, πιστοποίηση δικτύου, κλπ)
 • Ασύρματες φορητές συσκευές
 • Εξοπλισμός barcode
 • UPS
 • Συστήματα λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup)
 • Συστήματα ασφαλείας
 • Τηλεφωνικά κέντρα
 • Ταμειακές μηχανές, φορολογικοί μηχανισμοί
 • Αυτοματισμοί (PLC)