Φορολογικοί Μηχανισμοί

Tax Manager New
Φορολογικός μηχανισμός σήμανσης συμβατός με όλες τις εφαρμογές της Altec, καθώς και άλλες εφαρμογές μηχανογράφησης.

Proline 650
Φορολογικός μηχανισμός σήμανσης (τύπου Α) συμβατός με όλες τις σύγχρονες εφαρμογές μηχανογράφησης.

Proline Ergospeed II
Φορολογικός μηχανισμός ΑΔΗΜΕ για τις ανάγκες των επιχειρήσεων εντατικής λιανικής. Παρέχει ταχύτητα στην έκδοση αποδείξεων και γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών.