Ανάλυση Δεδομένων με το Power BI

Ανάλυση Δεδομένων με το Power BI

To Microsoft Power BI είναι παγκοσμίως το πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο εργαλείο για την ανάλυση δεδομένων και τη δημιουργία αναφορών.

Σας επιτρέπει να αξιοποιήσετε τα δεδομένα σας από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται (Συστήματα ERP, CRM, WMS, Website, Excel κλπ.).

Ως αποτέλεσμα, σας παρέχει διαδραστικές αναφορές και απεικονίσεις, διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή.

Μέσω του Power BI, τα δεδομένα σας μετατρέπονται αυτόματα σε χρήσιμες πληροφορίες, που μπορούν να οδηγήσουν στην αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων και στη δημιουργία νέων ευκαιριών.

Ανάλυση Δεδομένων με το Power BI

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

    Τηλέφωνο: 2310 517988

    Διεύθυνση: Βάκχου 30, 546 29, Θεσσαλονίκη