Ανθρώπινο Δυναμικό

Τα στελέχη μας διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία ώστε να παρέχουν άρτιες και αποτελεσματικές λύσεις, υιοθετώντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής.

Βασική προτεραιότητα της εταιρίας είναι η διαρκής επιμόρφωση, κατάρτιση και εξέλιξη των στελεχών της.

Αναλυτικά το Ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας έχει ως εξής:

  • Διοίκηση  –  1
  • Οικονομική Διεύθυνση  –  1
  • Διαχείριση Έργων  –  1
  • Τμήμα Marketing  –  2
  • Τμήμα Υποστήριξης Hardware  –  2
  • Τμήμα Υποστήριξης Software  –  4
  • Τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού  –  2