Φορητή Παραγγελιοληψία

Η σύγχρονη πραγματικότητα επιβάλει στις ελληνικές επιχειρήσεις την ανάγκη υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, που υποστηρίζουν και αξιοποιούν λύσεις επιχειρηματικής φορητότητας.

Η Επέκτασις Πληροφορική παρέχει συστήματα ασύρματης παραγγελιοληψίας, που εκμεταλλεύονται πλήρως τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα της φορητότητας.

Οι λύσεις που παρέχουμε υποστηρίζουν τις ανάγκες των πωλητών/εισπρακτόρων για άμεση, γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα της επιχείρησης, ανά πάσα στιγμή και από παντού.

Επιπλέον, εξασφαλίζουμε την πλήρη και αυτόματη διασύνδεση της φορητής εφαρμογής με το πρόγραμμα E.R.P. σας, καθώς και την προσαρμογή του στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της επιχείρησης σας.