Πελατολόγιο

Στη σημερινή κατάσταση των επιχειρήσεων η μικρότερη δυνατή επένδυση πρέπει να αποδίδει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, κάτι που μόνο η ολοκληρωμένη μελέτη και ο κατάλληλος σχεδιασμός μπορούν να το πετύχουν.

Η Επέκτασις Πληροφορική έχει καταφέρει να καθιερωθεί στο χώρο της πληροφορικής ως μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, και ως συνέπεια, έχει αποκτήσει πιστούς πελάτες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου, ο αριθμός των οποίων συνεχώς διευρύνεται.

Ενδεικτικό πελατολόγιο ακολουθεί παρακάτω: