Προγράμματα C.R.M.

SoftOne C.R.M.
Σύγχρονο σύστημα διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων μίας επιχείρησης, πλήρως ενσωματωμένο στο SoftOne E.R.P.

Atlantis C.R.M.
Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων μίας επιχείρησης, πλήρως ενσωματωμένο στο Atlantis E.R.P.

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

    Τηλέφωνο: 2310 517988

    Διεύθυνση: Βάκχου 30, 546 29, Θεσσαλονίκη