Επέκτασις Πληροφορική

Η Επέκτασις Πληροφορική ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη από έμπειρα στελέχη με εξειδίκευση στην οργάνωση και ανάπτυξη επιχειρήσεων μέσα από συστήματα ERP, CRM, WMS και BI.

Αντικείμενο της εταιρείας είναι η σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωμένων καινοτόμων λύσεων στο χώρο της πληροφορικής και των υψηλών τεχνολογιών.

Η εταιρεία απαρτίζεται από καταξιωμένα και άρτια καταρτισμένα στελέχη στη Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων, στην Εγκατάσταση Δικτύων καθώς και στην Οργάνωση Αποθήκης.

Στο επίκεντρο της εταιρικής στρατηγικής βρίσκεται η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουν οι επιχειρήσεις σημαντικά οικονομικά και ανταγωνιστικά οφέλη μέσα από τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων.