Προγράμματα E.R.P.

Τα προγράμματα E.R.P. ενοποιούν και αυτοματοποιούν όλες τις δραστηριότητες μίας επιχείρησης, με σκοπό την αποδοτικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων της.

Ένα πρόγραμμα E.R.P. έχει τη δυνατότητα να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, παρέχοντας έτσι μία ολοκληρωμένη πληροφοριακή λύση που στηρίζει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της.

Οι πρωτοποριακές εφαρμογές E.R.P. της SoftOne ανταποκρίνονται πλήρως στις πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

SoftOne E.R.P.
Σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα για μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Atlantis E.R.P.
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Capital B.O.S.
Ευέλικτο πρόγραμμα διαχείρισης εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών.

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

    Τηλέφωνο: 2310 517988

    Διεύθυνση: Βάκχου 30, 546 29, Θεσσαλονίκη