Προγράμματα B.I.

Τα προγράμματα Business Intelligence (B.I.) επιτρέπουν στο χρήστη τη γρήγορη και εύκολη άντληση δεδομένων μέσω αναφορών, γραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων.

Οι εφαρμογές B.I. που υλοποιεί η Επέκτασις Πληροφορική ενσωματώνονται πλήρως στο πρόγραμμα E.R.P. της επιχείρησης σας και επιτρέπουν:

  • Την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων μεγεθών σε μία αναφορά
  • Την εύκολη σύγκριση και επεξεργασία των στοιχείων
  • Το φιλτράρισμα των δεδομένων με πολλαπλά διαφορετικά κριτήρια
  • Τον άμεσο εντοπισμό διαφορών και προβλημάτων στα δεδομένα
  • Τη δυνατότητα πρόβλεψης αποτελεσμάτων